U tijeku je provedba projekta „Komercijalizacija inovacija tvrtke Telegra d.o.o.“

Nositelj projekta: TELEGRA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.428.359,652 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 650.303,46 EUR

EU udio u financiranju projekta: 335.105,94 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2022. – 01.07.2024.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Davor Hude, info@telegra-europe.com


Tvrtka Telegra d.o.o je 01. srpnja 2022. godine započela s provedbom projekta “Komercijalizacija inovacija tvrtke Telegra d.o.o.“sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt se provodi u okviru Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“.

Predmetnim projektom tvrtka želi riješiti problem nedostatka procesa i organizacije poslovanja koji bi omogućili jačanje procesnih i organizacijskih kapaciteta za proizvodnju, isporuku i korisničku podršku za vlastita tri inovativna proizvoda: novog programibilnog displeja NextGen-2, nove programske platforme za integrirano upravljanje cestovnim prometnim sustavima topXview_open te novo TelegraControlleFieldCtl aplikativno sučelje inovativnog Telegrinog kontrolera.

Kako bi uklonila nedostatke, tvrtka će uvesti nove metode poslovanja i inovacije procesa koje će stvoriti preduvjete za uspješnu komercijalizaciju:

  • Inovacija procesa proizvodnje,
  • Inovacija procesa isporuke,
  • Inovacija procesa korisničke podrške,
  • Inovacija organizacije poslovanja - Odjel za korisničku podršku.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za lansiranje novih proizvoda na ciljana tržišta, inovacija poslovnih procesa i organizacija poslovanja što će rezultirati povećanjem konkurentnosti tvrtke na globalnim tržištima, povećanjem prihoda i izvoza te povećanjem broja zaposlenih..

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • R1: Inovirani procesi proizvodnje, isporuke, korisničke podrške i organizacije poslovanja,
  • R2: Stvoreni učinkoviti procesni i organizacijski preduvjeti za uspješnu komercijalizaciju inovativnih proizvoda,
  • R3: 3 inovativna proizvoda koji su novi za tržište i posljedica projektnih rezultata,
  • R4: Otvaranje 4 nova radna mjesta,
  • R5: Rast prihoda od izvoza,
  • R6: Rast prihoda od prodaje.

Ostvarenjem navedenih rezultata postići će se specifični projektni cilj:

SC1: Pokretanje poslovnih aktivnosti na temelju primijenjenih rješenja u svrhu komercijalizacije tri inovativna proizvoda na globalnom tržištu.

Ostvarenje specifičnog cilja doprinijet će ostvarenju općeg cilja: Poticanje komercijalizacije inovativnih proizvoda u svrhu povećanja inovativnih kapaciteta MSP-ova te povećanja izvoza inovativnih proizvoda.

Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU.

Više informacija na:

https://fondovieu.gov.hr/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA d.o.o.

Visually impaired view
Dyslexia-adjusted font
Text size