Razvoj analitičkog sustava fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom

Nositelj projekta: TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 19.414.660,66 kn

EU udio u financiranju projekta: 6.273.010,82 kn

Razdoblje provedbe projekta: 17. kolovoza 2020. – 17. kolovoza 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Marinko Karaula, Odjel za istraživanje i razvoj softvera, marinko.karaula@telegra-europe.com


Tvrtka TELEGRA SOLUTIONS d.o.o. je početkom kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta “Razvoj analitičkog sustava fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom“. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Projekt čine sljedeći elementi:

 1. Istraživanje, formuliranje i validacija sustava za dohvat i analizu velike količine podataka iz infrastrukture inteligentnih transportnih sustava (ITS) te od autonomnih i povezanih vozila,
 2. Istraživanje i validacija koncepta inovativnog translacijskog sloja programskog modula za integraciju ITS opreme za automatsko upravljanje prometom i incidentima,
 3. Istraživanje i validacija koncepta algoritma napredne dinamičke kalkulacije ključnih pokazatelja propusnosti prometnica,
 4. Istraživanje i validacija koncepta sustava dohvata relevantnih podataka o prometu i događajima koji utječu na promet iz alternativnih izvora,
 5. Istraživanje, formuliranje i validacija arhitekture neuronske mreže umjetne inteligencije koja podržava iterativna poboljšanja detekcije željenog podskupa tipova incidenata i objekata,
 6. Istraživanje i formuliranje koncepta meta jezika programskog modula za responzivnu interakciju sa modelom prometne mreže i povijesnim podacima prilikom upravljanja incidentnim situacijama,
 7. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija sustava dohvata relevantnih podataka o prometu i događajima koji utječu na promet iz alternativnih izvora,
 8. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija programskog modula za responzivnu interakciju sa modelom prometne mreže i povijesnim podacima prilikom upravljanja incidentnim situacijama,
 9. Razvoj naprednog korisničkog sučelja za sustav potpore odlučivanju (DDS) i upravljanja prometnim situacijama,
 10. Eksperimentalni razvoj, optimizacija i integracija validirane arhitekture neuronske mreže umjetne inteligencije u analitički sustav fuzije podataka za inteligentno upravljanje prometom,
 11. Razvoj i finalizacija analitičkog sustava fuzije podataka s programskim modulom za integraciju podataka s autonomnih i povezanih vozila za inteligentno upravljanje prometom,
 12. Upravljanje projektom,
 13. Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta je razvoj analitičkog Sustava fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom čime će se razviti jedinstvena tehnološka inovacija, prva takva programska platforma na svijetu koja upravlja povezanim i autonomnim vozilima umjetnom inteligencijom, u skladu s tehnološkim trendovima razvoja u automobilskoj industriji. Tvrtka će razvojem ovog sustava napraviti veliki iskorak u smjeru holističkog upravljanja cestovnim prometom koji je spreman za autonomna i povezana vozila, a što je veliki tehnološki i konceptualni pomak u skladu s trendovima razvoja u prometnoj industriji. Razvojem i komercijalizacijom novog proizvoda na globalnom tržištu projekt će doprinijeti porastu inovacijske konkurentnosti RH u području inteligentnih transportnih sustava na globalnoj razini.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • Razvoj i finalizacija analitičkog sustav fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom,
 • Povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu,
 • Otvaranje novih radnih mjesta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.

Visually impaired view
Dyslexia-adjusted font
Text size