Inovacije procesa u svrhu komercijalizacije proizvoda za upravljanje cestovnim prometnim sustavima

Nositelj projekta: TELEGRA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 11.168.286,71 HRK

EU udio u financiranju projekta: 3.537.964,83 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2020. - 1. lipnja 2022.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Slavko Šutić, Voditelj Tima za dizajn sustava i uređaja, slavko.sutic@telegra-europe.com


Tvrtka TELEGRA d.o.o. uspješno je provela projekt “Inovacije procesa u svrhu komercijalizacije proizvoda za upravljanje cestovnim prometnim sustavima” čija je provedba trajala od lipnja 2020. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Inovacije u S3 područjima“ iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvaren je niz inovacija i unaprijeđeni su interni procesi i organizacija poslovanja tvrtke koja je vlastitim istraživanjem razvila dva inovativna proizvoda u S3 području inteligentnih transportnih sustava i logistike; programsku platformu za napredno upravljanje cestovnim prometnim sustavima te programabilni displej za diseminaciju informacija učesnicima u prometu.

Uspješnom provedbom projekta postigli su se sljedeći rezultati:

  • Komercijalizacija dva inovativna proizvoda u S3 području inteligentnih transportnih sustava i logistike,
  • Povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu i rast prihoda,
  • Otvaranje novih radnih mjesta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA d.o.o.

Visually impaired view
Dyslexia-adjusted font
Text size