Inovacije procesa u svrhu komercijalizacije proizvoda za upravljanje cestovnim prometnim sustavima

Nositelj projekta: TELEGRA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 11.168.286,71 HRK

EU udio u financiranju projekta: 3.537.964,83 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2020. - 1. lipnja 2022.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Slavko Šutić, Voditelj Tima za dizajn sustava i uređaja, slavko.sutic@telegra-europe.com


Tvrtka TELEGRA d.o.o. je početkom lipnja 2020. godine započela s provedbom projekta „Inovacije procesa u svrhu komercijalizacije proizvoda za upravljanje cestovnim prometnim sustavima. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Inovacije u S3 područjima“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Inovacija procesa isporuke sistem integratorskih projekata,
  2. Inovacija procesa produkcije programske platforme za napredno upravljanje prometnim sustavima topXview,
  3. Inovacija procesa proizvodnje programibilnih displeja NextGen,
  4. Upravljanje projektom,
  5. Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta je ostvariti niz inovacija i unapređenja internih procesa i organizacije poslovanja tvrtke koja će vlastitim istraživanjem i razvojem razviti dva inovativna proizvoda u S3 području inteligentnih transportnih sustava i logistike, programsku platformu za napredno upravljanje cestovnim prometnim sustavima te programabilni displej za diseminaciju informacija učesnicima u prometu.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • Komercijalizacija dva inovativna proizvoda u S3 području inteligentnih transportnih sustava i logistike,
  • Povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu i rast prihoda,
  • Otvaranje novih radnih mjesta.

Realizacija projekta će omogućiti ostvarenje niza inovacija i unapređenja internih procesa te će uključivati i primjenu inovativnih ICT tehnologija kojima će se osigurati uspješna komercijalizacija dva inovativna proizvoda za napredno upravljanje prometnim sustavima, programske platforme za integrirano upravljanje cestovnim prometnim sustavima topXview i programibilnog displeja NextGen.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA d.o.o.