Predstavljanje novih funkcionalnosti topXview softverske platforme s ciljem izvoza na nova tržišta

 

Tvrtka TELEGRA SOLUTIONS d.o.o. je u ožujku 2020. godine započela s provedbom projekta “Predstavljanje novih funkcionalnosti topXview softverske platforme s ciljem izvoza na nova tržišta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., a putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“, referentna oznaka KK.03.2.1.16 - inačica 3.


Nositelj projekta: TELEGRA SOLUTIONSd.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 996.501,71 HRK

EU udio u financiranju projekta: 389.375,71 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.03.2020. - 31.12.2022.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Mladen Glad, mladen.glad@telegra-europe.com


Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na jačanje međunarodne konkurentnosti prijavitelja Telegra Solutions predstavljanjem topXview™ softverske platforme međunarodnoj javnosti i stvaranje prilika za poslovnu suradnju s inozemnim klijentima i partnerima te jačanje vidljivosti. Ciljne skupine projekta su cestovni operateri (nacionalni i privatni) autocesta i brzih cesta te menadžment i zaposlenici prijavitelja koji će imati izravne koristi od provedbe projekta.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta je predstavljanje topXviewTM softvera za pametno upravljanje prometom na međunarodnom stručnom sajmu Intertraffic Amsterdam i sklapanje 2 nova ugovora s inozemnim kupcima u razdoblju od 3 godine.

Cilj koji se planira ostvariti predloženim aktivnostima je povećanje prihoda od prodaje te prihoda od prodaje na inozemnim tržištima za 20 %, osobito na tržištima na kojima prijavitelj još nije prisutan - skandinavske zemlje (Norveška, Švedska, Finska, Danska) te Austrije i Njemačke.

Visually impaired view
Dyslexia-adjusted font
Text size