USPJEŠAN ZAVRŠETAK EU PROJEKTA „Predstavljanje novih funkcionalnosti topXview softverske platforme s ciljem izvoza na nova tržišta“

Tvrtka TELEGRA SOLUTIONS d.o.o. je od 29.03.2022. do 01.04.2022. u okviru projekta “Predstavljanje novih funkcionalnosti topXview softverske platforme s ciljem izvoza na nova tržišta“ sudjelovala na međunarodnom stručnom sajmu Intertraffic Amsterdam 2022. Na sajmu je bio postavljen centralni izložbeni prostor veličine 150 m2 na kojem je, potencijalno novim tržištima skandinavskih zemalja (Norveške, Švedske, Finske, Danske), Austrije i Njemačke, prezentirana topXview™ softverska platforma - sustav za pametno upravljanje prometom.

Prijaviteljev multidisciplinarni tim je tijekom izlaganja na sajmu predstavio topXview™ platformu pri čemu je povećana mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima, ostvaren je kontakt s mnogo potencijalnih partnera, ojačan je imidž i vidljivost poduzeća na međunarodnim tržištima te je povećana informiranost o najnovijim trendovima na tržištu i primjerima dobre prakse.

Sudjelovanjem na predmetnom sajmu tvrtka je 31.12.2022. uspješno završila EU projekt internacionalizacije poslovanja te se očekuje da će u razdoblju od tri godine ovaj projekt doprinijeti povećanju prihoda od prodaje na inozemnim tržištima.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.

Visually impaired view
Dyslexia-adjusted font
Text size