Završila je provedba projekta „Razvoj analitičkog sustava fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom“

Nositelj projekta: TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 19.414.660,66 kn

EU udio u financiranju projekta: 6.273.010,82 kn

Razdoblje provedbe projekta: 17. kolovoza 2020. – 17. kolovoza 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Marinko Karaula, Odjel za istraživanje i razvoj softvera, marinko.karaula@telegra-europe.com


Tvrtka TELEGRA SOLUTIONS d.o.o. je početkom kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta “Razvoj analitičkog sustava fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom“. Projekt se provodio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Projekt je obuhvaćao provedbu sljedećih aktivnosti kroz dvije faze:

 1. Istraživanje, formuliranje i validacija sustava za dohvat i analizu velike količine podataka iz infrastrukture inteligentnih transportnih sustava (ITS) te od autonomnih i povezanih vozila,
 2. Istraživanje i validacija koncepta inovativnog translacijskog sloja programskog modula za integraciju ITS opreme za automatsko upravljanje prometom i incidentima,
 3. Istraživanje i validacija koncepta algoritma napredne dinamičke kalkulacije ključnih pokazatelja propusnosti prometnica,
 4. Istraživanje i validacija koncepta sustava dohvata relevantnih podataka o prometu i događajima koji utječu na promet iz alternativnih izvora,
 5. Istraživanje, formuliranje i validacija arhitekture neuronske mreže umjetne inteligencije koja podržava iterativna poboljšanja detekcije željenog podskupa tipova incidenata i objekata,
 6. Istraživanje i formuliranje koncepta meta jezika programskog modula za responzivnu interakciju sa modelom prometne mreže i povijesnim podacima prilikom upravljanja incidentnim situacijama,
 7. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija sustava dohvata relevantnih podataka o prometu i događajima koji utječu na promet iz alternativnih izvora,
 8. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija programskog modula za responzivnu interakciju sa modelom prometne mreže i povijesnim podacima prilikom upravljanja incidentnim situacijama,
 9. Razvoj naprednog korisničkog sučelja za sustav potpore odlučivanju (DDS) i upravljanja prometnim situacijama,
 10. Eksperimentalni razvoj, optimizacija i integracija validirane arhitekture neuronske mreže umjetne inteligencije u analitički sustav fuzije podataka za inteligentno upravljanje prometom,
 11. Razvoj i finalizacija analitičkog sustava fuzije podataka s programskim modulom za integraciju podataka s autonomnih i povezanih vozila za inteligentno upravljanje prometom,
 12. Upravljanje projektom,
 13. Promidžba i vidljivost.

Aktivnosti projekta započele su fazom industrijskog istraživanja i validacijom sustava za dohvat i analizu velike količine podataka iz infrastrukture inteligentnih transportnih sustava (ITS), odnosno senzorske opreme postavljene duž prometnica te iz povezanih i autonomnih vozila. Po završetku industrijskog istraživanja i uspješne validacije svih inovativnih algoritama i modula koji čine podsustave analitičkog sustava fuzije podataka za inteligentno upravljanje cestovnim prometom, projekt je nastavio fazu eksperimentalnog razvoja te finalizirao sustav dohvata relevantnih podataka o prometu i događajima koji utječu na promet iz alternativnih izvora baziran na web servisima za integraciju vanjskih sustava; programski modul za responzivnu interakciju sa modelom prometne mreže i povijesnim podacima prilikom upravljanja incidentnim situacijama; napredno korisničko sučelje za sustav potpore odlučivanju i upravljanju prometnim situacijama; arhitekturu neuronske mreže umjetne inteligencije te analitički sustav fuzije podataka s programskim modulom za integraciju podataka s autonomnim i povezanim vozilima za inteligentno upravljanje prometom.

Uspješna provedba projekta rezultirala je sa izradom inovativnog, integralnog i tehnološki naprednog softverskog rješenja za upravljanje cestovnom infrastrukturom i prometnim događajima. Korištenjem apstraktnog i inovativnog logičkog modela uniformiran je podatkovni model relevantnih izvora podatka te sučelja za upravljanje izvršnim uređajima u prometu. U sprezi s naprednim modelom prometne mreže sustav pruža sve potrebne integrirane informacije u kontekstu relevantnog prometnog događaja koji zahtjeva pažnju operatera u kontrolnom centru. Kroz napredno korisničko sučelje operater može upravlja izvršnim uređajima u prometu na temelju prijedloga koje mu pruža sustav (potpora u odlučivanju), a koje su bazirane upravo na analizi integriranih informacija s mnogostrukih izvora. Ovo omogućava dugo-traženu paradigmama upravljanja prometom: svjesnosti o situaciji i svjesnosti o lokaciji, te povećava konkurentnost na globalnom tržištu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.

Visually impaired view
Dyslexia-adjusted font
Text size