Uspješno proveden EU projekt

 

USPJEŠNO PROVEDEN EU PROJEKT

„Razvoj inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te potporu za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja“

 

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., dvadeset i četiri mjeseca nakon početka provedbe, tvrtka TELEGRA SOLUTIONS d.o.o. je u srpnju 2020. godine uspješno završila istraživačko – razvojni projekt pod nazivom “Razvoj inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te potporu za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja“. Završetkom projekta ostvaren je ključan preduvjet za održiv rast i razvoj tvrtke na vanjskim tržištima. Projekt je rezultirao visoko inovativnim i tehnološko naprednijim sustavom video detekcije u odnosu na postojeće na globalnom tržištu, koji se ujedno može nadograditi na postojeću infrastrukturu i omogućava resursno učinkovitu obradu podataka. Ovakav sustav predstavlja troškovno učinkovitije i ekonomski isplativije rješenje za ciljane korisnike; operatere interurbanih prometnica, koridora, autocesta i brzih cesta.

Uspješnost u provedbi projekta potvrđuju i sljedeći ostvareni rezultati:

  • Demonstriran tehnološki koncept Inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja
  • Izrađen i testiran finalan prototip Inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja
  • Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani i predstavljeni poslovnoj, znanstvenoj te široj zainteresiranoj javnosti

Savjetodavnu podršku prilikom provedbe projekta pružila je tvrtka Apsolon d.o.o. te je adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima, optimizacijom i planiranjem novčanog tijeka projekta uspješno provedeno 7 postupaka nabave.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.