EU projekt

 

Razvoj inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te potporu za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja

 


Nositelj projekta: TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 12.937.797,71 kn

EU udio u financiranju projekta: 5.591.073,13 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. srpnja 2020.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Hrvoje Prgeša, Odjel za istraživanje i razvoj softvera, hrvoje.prgesa@telegra-europe.com


Tvrtka TELEGRA SOLUTIONS d.o.o. je početkom srpnja 2018. godine započela s provedbom projekta “Razvoj inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te potporu za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja“. Projekt se provodi u okviru trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Projekt čine sljedeći elementi:

  1. Industrijsko istraživanje za potrebe razvoja Inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja;
  2. Eksperimentalni razvoj Inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja;
  3. Promidžba i vidljivost;
  4. Upravljanje projektom i administracija.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke razvojem inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Demonstriran tehnološki koncept Inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja

R2 Finalan prototip Inteligentnog sustava za video detekciju stanja u prometu, predikciju zastoja te pružanje potpore za sprječavanje i rješavanje incidentnih stanja izrađen i testiran

R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani i predstavljeni poslovnoj, znanstvenoj te široj zainteresiranoj javnosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.